Aan de slag

Routekaart naar medemenselijke arbeidsovereenkomsten

De belangrijkste opgedane inzichten van het project Conscious Contracting hebben we samen met vele mooie praktijkvoorbeelden gebundeld in de Routekaart naar medemenselijke arbeidsovereenkomsten. Deze Routekaart geeft je houvast om stap voor stap zelf aan de slag te gaan met conscious contracting in jouw organisatie. Vul via deze link het formulier in, wanneer je interesse hebt om de Routekaart te ontvangen.

Op deze pagina vind je een aantal downloads waar naar verwezen wordt in de Routekaart.

Routekaart naar medemenselijke arbeidsovereenkomsten

Halte 2 - Quickscan: waar staan we nu?

Om inzicht te krijgen in de mate en de manier waarop er binnen jouw organisatie al aandacht is voor het welzijn van medewerkers doe je een Quickscan. Je verzamelt feiten en cijfers over de instroom, doorstroom en uitstroom in je organisatie, zoekt documenten bij elkaar omtrent de missie en visie van de organisatie, de strategie en beleid op het gebied van HR en pakt de huidige arbeidsovereenkomsten erbij.

Om te ontdekken hoe je medewerkers dit daadwerkelijk ervaren kun je een korte enquête uitzetten onder (een deel van) de medewerkers. Hier vind je een voorbeeld vragenlijst en een mail die je kunt gebruiken voor de interne communicatie over de Quickscan.

Halte 3 - Plan van aanpak

Je hebt in de Quickscan alle informatie verzameld en bekeken op medemenselijkheid. Wat valt je op? Is er sprake van een ‘mismatch’ tussen de huidige en de gewenste situatie? Wat zijn je ambities? Wat zou je willen veranderen? Waarin willen jullie stappen zetten als het gaat om conscious contracting?

Proces: welke accenten wil je leggen als het gaat om de verschillende fasen in de arbeidsrelatie?

Inhoud: welke elementen / bepalingen uit de arbeidsovereenkomst wil je schrappen of aanpassen, zodat ze meer recht doen aan het welzijn van alle betrokkenen?

Vorm: hoe zie je de nieuwe overeenkomst voor je? Welke vorm en taal passen bij jullie?

Maak op basis van de antwoorden op bovenstaande vragen een Plan van Aanpak voor conscious contracting in jouw organisatie. Je kunt hiervoor deze template gebruiken.