Anders groeien

De weg van medemenselijk ondernemen

Als organisatie heb je iedere dag te maken met allerlei stakeholders: collega’s, partners, leveranciers, klanten, buren, de samenleving… Investeren in die stakeholders is een heel goed idee, want dat levert aan alle kanten winst op.

Maar weet je wat écht hun behoeften, belangen, ideeën en verwachtingen zijn? Medemenselijkheid geeft antwoord op deze vraag.

Bij medemenselijke organisaties staat de bloei en groei van betrokken stakeholders centraal – met oprechte aandacht. Het gaat over de wijze wáárop je invulling geeft aan complexe, maatschappelijke thema’s als biodiversiteit, groene energie en diversiteit en inclusie. 

0 %
van het Nederlandse bedrijfsleven is duurzaam
0
van alle ondernemingen wil meer aandacht voor medemenselijkheid
0 %
van alle ondernemingen kan wel wat hulp van buiten gebruiken
0 %
van alle ondernemingen krijgt graag concrete tools voor het toepassen van medemenselijkheid

Doe je mee?

Persbericht | Project Conscious Contracting

In het project Conscious Contracting hebben 30 organisaties grote stappen gezet richting ‘conscious contracts’. Onder begeleiding van een deskundig team hebben de organisaties hun overeenkomsten getransformeerd. De resultaten zijn samengebracht in de ‘Routekaart naar medemenselijke arbeidsovereenkomsten‘, 

Waar wij voor staan

De mens weer centraal in de bedrijfsvoering

Wij willen medemenselijk ondernemen, met aandacht voor wat de onderneming doet, maar vooral ook hoe ze dat doet.

Daarom zetten wij ons in voor het welzijn van anderen. Werknemers, leveranciers, klanten, partners, lokale gemeenschappen, de natuur en onze samenleving.

Dat gaat over mensen dus. Over elkaar zien en waarderen. Over naar elkaar luisteren en elkaars belangen meewegen. Samen kijken wat je voor de ander kunt betekenen. Eerlijk zijn over de dingen die je wel of juist niet doet.

Zodat we weten wat de ander drijft. Er gelegenheid is voor talentontwikkeling en waardering voor wie de ander is. Niet alleen voor wat de ander doet.