Betekenisvol dialoog in internationale ketens

Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen houden rekening met het belang en welzijn van álle stakeholders. Ook met de belangen van mensen die direct of indirect de gevolgen van bedrijfsactiviteiten ondervinden. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers van leveranciers, maar ook de lokale gemeenschap. Hoe ga je waardevolle gesprekken aan met stakeholders, zowel binnen als buiten je bedrijfsketen? En hoe zorg je dat het niet alleen over efficiëntie gaat, maar juist over effectiviteit? 

Door het voeren van een betekenisvolle dialoog krijgen bedrijven beter zicht op benodigde acties om zorg te dragen voor het welzijn van hun stakeholders. Als je in dialoog treedt, onderzoek je gezamenlijk een vraag door aandachtig naar elkaar te luisteren, ervaringen en behoeften te delen en te reflecteren op inzichten. 

Een dialoog wordt betekenisvoller als je vanuit een oprechte motivatie en commitment het gesprek aangaat. In de voorbereiding, uitvoering en afronding van de dialoog zijn transparantie, persoonlijk contact en een passende organisatie van belang. Samenwerking met partners en kennis van de (lokale) context zijn daar ondersteunend aan.

Praktische ondersteuning voor bedrijven

Om bedrijven te helpen bij de praktische invulling van een betekenisvolle dialoog, voert de SER een project om duidelijk te maken wat wordt verstaan onder betekenisvolle dialoog en op basis daarvan bedrijven te helpen hoe zij hier invulling aan kunnen geven. Door het ontwikkelen van praktische tools en trainingen en daarbij te focussen op activiteiten die dichtbij de bestaande bedrijfspraktijk staan, kunnen bedrijven direct zelf aan de slag. Hierbij wordt ook gekeken naar mogelijkheden voor opschaling.