Wat is medemenselijk ondernemen?

Een bedrijfsvoering waaruit het commitment spreekt aan het welzijn en de bloei van anderen.

In deze tijd heb je te maken met maatschappelijke vraagstukken die de groei en de toekomstbestendigheid van je organisatie beïnvloeden. Denk aan nieuwe wet- en regelgeving die je verplicht om je maatschappelijke impact in kaart te brengen. Of aan stijgende kosten rondom inkoop en energie en krapte op de arbeidsmarkt. Stuk voor stuk grote organisatievraagstukken, die vragen om daadkrachtig leiderschap en een integrale samenwerking met al jouw stakeholders.

Medemenselijk ondernemen is een aanpak voor deze vraagstukken. Centraal staat hoe je gezamenlijk invulling geeft aan je activiteiten, gericht op het welzijn en de behoeften van al je stakeholders. Je kijkt daarbij niet alleen naar wat je bijdraagt aan de samenleving, maar vooral met wie en hoe je dat doet. De bloei en groei van betrokken stakeholders staat centraal – met oprechte aandacht. 

Oftewel: een andere manier van groeien dat gaat over de wijze wáárop je invulling geeft aan complexe, maatschappelijke thema’s zoals biodiversiteit, groene energie, diversiteit en inclusie. Het gaat dus verder dan maatschappelijk verantwoord ondernemen of hoe je bijdraagt aan de internationale Sustainable Development Goals. Het draait om het welzijn van al jouw stakeholders en vraagt om dialoog, om duurzame medezeggenschap en om inclusieve besluitvorming waarin alle betrokkenen hun behoefte en belangen in herkennen. En dat levert vele voordelen op.

Zoals: 

  • minder ziekteverzuim
  • minder verloop van medewerkers
  • het aantrekken van nieuwe teamleden en/of nieuwe opdrachtgevers
  • hogere productiviteit
  • het leveren van een bijdrage aan een duurzame, toekomstbestendige samenleving
  • én succes op de langere termijn
 

Achtergrond
Grondlegger van medemenselijk ondernemen is professor dr. Harry Hummels, die de afgelopen jaren onderzoek heeft gedaan naar dit thema. Met als resultaat de praktijkgids Anders Groeien, een medemenselijke aanpak van duurzaam en maatschappelijk ondernemen. Hierin staan kennis, inzichten en praktijkcases over menselijk floreren en aandacht voor het welzijn van alle betrokkenen binnen én buiten organisaties. 

Onderzoeksresultaten: