Praktijkvoorbeelden: Medemenselijk ondernemen bij MAAS: “Alles dat we aanraken proberen we beter te maken.”

Medemenselijk ondernemen bij MAAS: “Alles dat we aanraken proberen we beter te maken.”

De firma MAAS verzorgt koffie- thee, -frisdrank en snackautomaten bij bedrijven, in het onderwijs, bij zorginstellingen en de overheid. Vanuit grote betrokkenheid en met veel enthousiasme streven zij bij veertienhonderd klanten in Nederland naar een beleving waarbij duurzaamheid, kwaliteit en innovatie centraal staan. MAAS draagt niet alleen zorg voor hun klanten, maar ook voor hun medewerkers. Medewerkers die zich namelijk goed voelen, presteren beter en laten het bedrijf groeien: “Wij geloven in het combineren van business en het tot bloei brengen van anderen.” 

Wouter Fijnaut is sinds 2014 algemeen directeur bij MAAS. Voor hem is het niet alleen maar een bedrijfsvisie, maar ook een persoonlijke missie om ervoor te zorgen dat iedereen in de hele lijn van de bedrijfsvoering het goed heeft.

Lokale impact in Ethiopië en Nepal

In de oorsprongslanden van koffie en thee draait MAAS een duurzaamheidsprogramma onder de naam IMPACT@ORIGIN. Dit programma heeft er onder meer toe geleid dat MAAS vijfenvijftig mensen aan het werk heeft in een lokale koffiebranderij, en vijfentwintig mensen in een koffie washingstation in Andaracha, Ethiopië. MAAS zorgt zo voor serieuze, goede werkgelegenheid tegen eerlijke lonen.

“In de ‘normale’ keten worden de ruwe koffiebonen verplaatst. Wij zorgen ervoor dat alles ter plekke plaatsvindt en er een economie gevestigd wordt. De koffiebonen worden lokaal gewassen, gebrand en verpakt en dan pas naar Nederland verscheept. Zo ontstaat er daar een hele infrastructuur die zorgt voor verduurzaming binnen de hele waardeketen.”

“De rode draad is dat we alles dat we aanraken, proberen beter te maken. In Nepal bijvoorbeeld spannen we ons heel erg in voor een theecoöperatie. Daar gaat het om basale gezondheidszorg. We kijken of we een gedeelte van onze economie kunnen besteden om daar basale gezondheidszorg in te richten. Concreet is daar een Health Clinic uitgekomen die onlangs geopend is en waar nu gewoon kraamhulp en eerstelijns EHBO zorg geboden wordt.”

“Medemenselijk ondernemen betekent voor mij dat je bezig bent met hoe je anderen kunt laten bloeien. Hoe je je bedrijf, je processen, je organisatie inricht om een platform voor anderen te creëren om te kunnen bloeien en ontwikkelen.”

Toekomstperspectief voor jongeren met een besproken verleden

MAAS heeft een exclusieve samenwerking met het bedrijf Heilige Boontjes, die jongeren met een besproken verleden helpt bij het re-integreren in de maatschappij.

Zo draagt het drinken van een kopje koffie automatisch bij tot meer en betere kansen voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt.

“Als je ervoor kiest om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te omarmen en onderdeel te maken van je processen, dan gaat dat een beetje ten koste van de productiviteit op korte termijn. Je moet mensen inwerken en vaak is de inwerkperiode veel intensiever dan wanneer mensen die achterstand niet hebben. Je moet de bereidheid hebben om deze mensen verder te helpen om het tot een succes te maken.”

“Een ander voorbeeld is dat wij nu meer dan dertig Oekraïense collega’s hebben. We integreren hen zoveel als we maar kunnen in onze reguliere bedrijfsprocessen. We hebben taalcursussen voor hen georganiseerd en zij draaien nu gewoon volop mee. Daar zijn we als bedrijf hartstikke trots op!”

Samen naar een sociale koffievoorziening

Waar men bij MAAS ook bijzonder trots op is, is dat bedrijven en instellingen heel bewust kiezen om zaken te doen met MAAS omdat zij zo’n voorloper zijn op het gebied van Medemenselijk Ondernemen, maar ook breder maatschappelijk verantwoord ondernemen.

“Medemenselijk Ondernemen is alleen maar duurzaam als het is ingebed in een gezonde economie. Dat moet echt hand in hand gaan om echt impact te kunnen maken. Je moet er echt intrinsiek in geloven om de hordes te kunnen nemen om succesvol medemenselijk te ondernemen. Iedereen die de communicatie van MAAS ziet, zou moeten concluderen dat we daar echt heel veel aan doen en dat we ervoor zorgen dat we dit gedachtegoed in het DNA van de hele organisatie verankeren. We vinden het ook erg belangrijk dat het ook echt keihard meetbaar en publiceerbaar is. We streven naar een hoge mate van transparantie over wat wij doen. We laten dit het liefst toetsen door een externe partij. Een certificering is pas echt wat waard als je ook echt iets kunt bijdragen.”

Toekomstdromen

Stilzitten is er bij MAAS niet bij. Als de doelstellingen zijn gehaald, worden de ambities naar boven bijgesteld of worden nieuwe doelen gedefinieerd.

“We blijven ‘s nachts dromen en als we dan opstaan, dan gaan we het gewoon uitvoeren. De bedoeling is dat we dit tot het eind der dagen blijven doen. We blijven ook altijd in gesprek met iedereen in de keten. Met name in andere culturen is het heel belangrijk om mensen volstrekt duidelijk te maken dat we ook graag horen als het niet goed gaat. Uiteindelijk is slecht nieuws ook goed nieuws. Als we weten wat er niet goed gaat, dan kunnen we ingrijpen en zaken verbeteren.”

Bekijk hieronder de video:


Credits
Concept & redactie: Firma Twist
Regie & productie: Bandit

Medemenselijk ondernemen bij MAAS: "Alles dat we aanraken proberen we beter te maken."

Deel dit artikel: