Privacybeleid

Het platform De Weg van Medemenselijk Ondernemen is in beheer van de Goldschmeding Foundation.

Inleiding

Om invulling te geven aan onze activiteiten vragen wij soms om persoonlijke gegevens. We gaan hiermee uiterst zorgvuldig om en zorgen dat ze veilig zijn. Welke gegevens we vragen en waarvoor we ze nodig hebben leest u hieronder.

Verwerking persoonsgegevens

Als u zich registreert voor een evenement op Medemenselijkondernemen.nl of als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief verzamelen wij contactgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en e-mailadres. Dit doen we ook als u informatie vraagt, informeert naar onze activiteiten of standpunten, een vraag stelt, met ons chat, reageert op onze website of social media of op een andere manier met ons in contact treedt. Wij registreren ook via welke deelnemende partij u bij ons terecht komt, als dit van toepassing is.

In aanvulling op het verzamelen van gegevens verzamelen wij anoniem de volgende gegevens: gegevens over de door u gebruikte apparatuur, de versie van het besturingssysteem, instellingen van het apparaat dat u gebruikt om de website te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van de website, zoals het tijdstip waarop u ons bezoekt. Deze gegevens worden geregistreerd en gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij maken voor onze marketingactiviteiten gebruik van het platform HubSpot. Voor meer informatie verwijzen wij naar de privacy policy van HubSpot.

Deze gegevens worden verwerkt voor:

 • De registratie van deelname aan activiteiten van Medemenselijkondernemen.nl;
 • het verzenden van de e-mail nieuwsbrief;
 • het behandelen van geschillen, vragen en klachten;
 • het optimaliseren van de werking van de website;
 • het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening;
 • De grondslagen voor deze verwerkingen zijn conform Artikel 6, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  • toestemming van de betrokkene
  • de uitvoering van een overeenkomst
  • het gerechtvaardigd belang van het platform De Weg van Medemenselijk Ondernemen, in beheer van de Goldschmeding Foundation.

Uw rechten

U kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Medemenselijkondernemen.nl worden verwerkt en u kunt deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verdere verwerking van uw gegevens door Medemenselijkondernemen.nl. U mag ons ook vragen om uw gegevens uit onze database te wissen. Het kan voorkomen dat wij hier niet altijd gehoor aan mogen geven. Als u vraagt of wij u niet meer willen benaderen, moeten we uw naam onthouden om u van onze toekomstige campagnes te kunnen uitsluiten. Als we geen gehoor geven aan uw verzoek, verneemt u van ons uiteraard de reden.

E-mail

Indien u zich heeft aangemeld voor onze digitale nieuwsbrief, dan bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee u zich kunt afmelden.

Beveiliging

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens hebben wij fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Onze websites zijn voorzien van een SSL certificaat: eventuele gegevens die u op onze online formulieren invult worden encrypted verzonden.

Verwerkers

Het platform De Weg van Medemenselijk Ondernemen, in beheer van de Goldschmeding Foundation, kan bij de uitvoering van haar dienstverlening andere partijen inschakelen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor ons. Met alle verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin privacy en IT security worden geborgd. Soms is het zo dat op onze registratieformulieren ook informatie wordt gevraagd uit naam van één van de initiatiefnemers. Die organisatie gebruikt jouw gegevens dan voor zijn eigen doelen. Dit zullen we aangeven op de registratiepagina’s.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden.

Cookies

Hieronder leest u welke cookies wij plaatsen en hoe u hierin een keuze kunt maken.

Functionele cookies

Functionele cookies zorgen er voor dat onze website correct functioneert.

Analytische cookies

Op onze websites maken wij gebruik van Google Analytics om informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de datum en de tijd waarop u onze websites bezoekt en welke pagina’s u daarop bekijkt. We gebruiken deze gegevens om onze sites te verbeteren, om ‘traffic’-statistieken samen te stellen (zoals de tijden van de dag of de dagen in de week waarop de websites de meeste bezoekers trekt) en om de populariteit van de verschillende onderdelen van de site te meten Wij gebruiken deze data alleen geaggregeerd en kunnen deze niet herleiden tot een computer of individu.

Via de links hieronder vindt u specifieke informatie over het weigeren cookies voor de meest gebruikte browsers:

Cookies en Internet Explorer
Cookies en Firefox
Cookies en Google Chrome
Cookies en Safari
Cookies en Opera

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy statement van Medemenselijkondernemen.nl, dan kunt u deze richten aan de Goldschmeding Foundation via info@goldschmeding.foundation.

Klachten

Wij helpen u graag indien u een klacht heeft over onze organisatie. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via dit formulier.

Wijzigingen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.

maart 2024