Aegon Nederland (a.s.r.), Eneco en VGZ werken met maatschappelijk adviesbureau Purpose aan een rekentool voor sociale incasso

Aegon Nederland (a.s.r.), Eneco en VGZ werken met maatschappelijk adviesbureau Purpose aan een rekentool voor sociale incasso

Schuldeisers Aegon Nederland (a.s.r.), Eneco en VGZ starten met de ontwikkeling van een rekentool die de effecten van sociaal incasseren berekent, in samenwerking met maatschappelijk adviesbureau Purpose. De twee verzekeraars en energieleverancier geloven dat een sociale incasso-aanpak de schuldenproblematiek in Nederland kan terugdringen. De rekentool maakt de kwantitatieve en kwalitatieve waarde van sociaal incasseren inzichtelijk, om organisaties te helpen in hun transitie naar een nieuwe werkwijze voor incasseren. 

Sociaal incasseren is een benadering van schuldinning waarbij de focus niet alleen ligt op het terugvorderen van achterstallige schulden, maar ook op het begrijpen van de situatie van de klant en het bieden van ondersteuning om samen tot een oplossing te komen. En vanuit de klantsituatie te komen tot een duurzame, integrale oplossing voor de schuldenproblemen. 

Toch incasseren schuldeisers in Nederland vaak nog op klassieke wijze. Het verdienmodel zit veelal in de weg. De incassokosten die worden opgebracht door de klanten betalen de kosten van de incassoketen. En soms wordt hier zelfs winst op gemaakt. Daarbij willen directies voorkomen dat goed betalende klanten meer moeten betalen, omdat een bepaalde groep zijn rekeningen niet betaalt. Verder zijn voor een socialer incassoproces (IT-)investeringen nodig, waar soms onvoldoende prioriteit aan wordt gegeven. Inzicht in de positieve effecten van sociaal incasseren, ook voor de schuldeiser zelf, helpt directies om in de besluitvorming een betere afweging te maken.  

Om de meetbare en merkbare impact van een socialer incassoproces inzichtelijker te maken wordt de Value Case Calculator ontwikkeld. Dit maakt het mogelijk om beoogde aanpassingen in het incassoproces intern beter te onderbouwen. Daarbij neemt de tool niet alleen de directe én indirecte effecten voor de organisatie mee, maar ook die voor de klant en maatschappij. 

"De ontwikkeling van een tool die organisaties helpt om de impact van een socialer incassoproces op de eigen organisatie, klant en maatschappij inzichtelijk te maken, is geen sinecure. Met de gezamenlijke kennis en ervaring van deze organisaties ben ik ervan overtuigd dat we een instrument ontwikkelen waarmee we de transitie naar sociaal incasseren in Nederland kunnen versnellen."
Aegon Nederland (a.s.r.), Eneco en VGZ werken met maatschappelijk adviesbureau Purpose aan een rekentool voor sociale incasso
Koen van der Veer
Managing Consultant bij Maatschappelijk Adviesbureau Purpose
Aegon Nederland (a.s.r.), Eneco en VGZ werken met maatschappelijk adviesbureau Purpose aan een rekentool voor sociale incasso

Contact
Wil je meer weten over de Value Case Calculator of op een andere manier aan de slag met sociaal incasseren? Neem contact op met Koen van der Veer via mail of bel naar +31 6 524 965 71.

Aegon Nederland (a.s.r.), Eneco en VGZ werken met maatschappelijk adviesbureau Purpose aan een rekentool voor sociale incasso
Aegon Nederland (a.s.r.), Eneco en VGZ werken met maatschappelijk adviesbureau Purpose aan een rekentool voor sociale incasso
Aegon Nederland (a.s.r.), Eneco en VGZ werken met maatschappelijk adviesbureau Purpose aan een rekentool voor sociale incasso

Sociaal Incasseren: een nieuwe werkwijze
Dit innovatietraject is onderdeel van het programma “Sociaal Incasseren: een nieuwe werkwijze”, waarin een aantal grote organisaties en professionals op het gebied van sociaal incasseren samenwerken aan een sociaal incassobeleid waarin de mens centraal staat.

Onder andere gedaan door de ontwikkeling van de Sociaal Incasso Toolbox en door het delen van kennis en vaardigheden via het online platform SI-professionals.

Over de Goldschmeding Foundation voor mens, werk, economie
De Goldschmeding Foundation is een filantropisch fonds dat is opgericht door Frits Goldschmeding, tevens de oprichter van de Randstad Groep. De foundation zet zich structureel in om de manier waarop mensen werken én samenwerken blijvend te veranderen, vanuit de overtuiging dat we er allemaal baat bij hebben als we meer naar elkaar omkijken.

Met kennis, donaties en haar netwerk ondersteunt de Goldschmeding Foundation kansrijke initiatieven die met aantoonbaar resultaat laten zien hoe het anders kan. Samen werken we aan blijvende verandering voor een inclusieve arbeidsmarkt, duurzaam werk en een menswaardige economie.

Met ‘de weg van medemenselijk ondernemen’ werken we aan het impactdoel van ons programma Menswaardige Economie: een samenleving waarin óók het belang van de ander verankerd is in ons economisch handelen.

Deel dit artikel:
Lees andere artikelen