De voordelen van sociaal incasseren: een win-win-win voor organisaties, klanten en de maatschappij

De voordelen van sociaal incasseren: een win-win-win voor organisaties, klanten en de maatschappij

In ons huidige incassosysteem zorgen strikte en stelselmatige procedures voor snel oplopende kosten. Steeds meer mensen komen hierbij in financiële problemen. Met alle gevolgen van dien: klanten hebben geen kans om financieel te herstellen, organisaties krijgen maar een klein deel van de rekening terug en in de maatschappij nemen schulden en armoede toe.

Gelukkig zien steeds meer mensen dat een andere aanpak nodig is, gericht op duurzame oplossingen en het voorkomen van schulden. Een sociale aanpak: sociaal incasseren. Deze werkwijze biedt voordelen voor organisaties, klanten en de maatschappij. We zetten de belangrijkste voor je op een rij.

Dit zijn de 6 belangrijkste voordelen van sociaal incasseren

1. Sociaal incasseren versterkt klantrelaties

In plaats van de klant te zien als slechts een betalingsachterstand, erkent sociaal incasseren de menselijke kant. Empathisch communiceren en oplossingen zoeken die passen bij de financiële situatie, behoudt klantrelaties. Dit draagt ook bij aan een positieve merkreputatie en versterkt de loyaliteit van klanten op lange termijn.

2. Sociaal incasseren creëert duurzame oplossingen

Door te focussen op het begrijpen van de onderliggende oorzaken van financiële problemen en het bieden van ondersteuning, werken schuldeisers en klanten samen aan oplossingen die niet alleen de huidige achterstanden aanpakken, maar ook toekomstige financiële stabiliteit bevorderen. Er hoeven minder achterstanden afgeschreven te worden, wat op den duur zorgt voor een beter incassoresultaat en stress bij klanten voorkomt.

3. Sociaal incasseren verhoogt de betalingsbereidheid

Sociaal incasseren moedigt open communicatie en samenwerking aan tussen schuldeisers en klanten. Dit resulteert vaak in een hoger betalingsrendement, omdat klanten eerder geneigd zijn om betalingsregelingen na te komen wanneer ze zich begrepen voelen. Bovendien zorgen passende regelingen ervoor dat afspraken gemaakt worden op basis van wat de klant kán betalen. Dit vermindert het risico op oplopende en herhaalde achterstanden en verbetert de financiële gezondheid van klanten.

4. Sociaal incasseren voorkomt stapeling van kosten

Als klanten niet kunnen betalen en er geen passende oplossing geboden wordt, gaat klassieke incasso standaard over tot een juridische procedure. De kosten daarvoor worden doorberekend aan de klant, waardoor een kleine achterstand enorm kan oplopen[1] . Sociaal incasseren richt zich daarentegen op het in een vroeg stadium vinden van een passende oplossing. Zo worden juridische kosten voor organisatie en klant voorkomen en worden achterstanden sneller terugbetaald.

5. Sociaal incasseren heeft een positieve impact op bedrijfsreputatie

Bedrijven die sociaal incasseren laten zien dat ze niet alleen winst nastreven, maar ook maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Dit kan resulteren in een verhoogd vertrouwen van klanten, positieve mond-tot-mondreclame en een concurrentievoordeel op de markt. Ook laat het zien dat je als organisatie voldoet aan wettelijke vereisten zoals ESG-criteria. Dit draagt bij aan een positieve governancestructuur en versterkt het vertrouwen van stakeholders, waaronder investeerders, klanten en regelgevende instanties.

6. Positieve impact op maatschappelijke schuldenproblematiek

Als organisaties sociaal incasseren, blijven kleine schulden klein en worden schulden sneller en duurzaam opgelost. Ook potentiële problematische schulden worden eerder gesignaleerd en mensen krijgen eerder de juiste hulp. Door mensen te helpen bij het beheersen en aflossen van hun schulden draagt sociaal incasseren bij aan een vermindering van de maatschappelijke kosten die armoede, dakloosheid, gezondheidsproblemen en werkloosheid met zich meebrengen. En daardoor ook aan de vermindering van schuldenproblematiek en de maatschappelijke kosten en effecten die daarbij horen.

Kortom: sociaal incasseren is een win-win-win voor organisatie, klant en maatschappij. Het bieden van duurzame oplossingen is een alom gunstige benadering die niet alleen betere resultaten oplevert, maar ook een meer mensgerichte en menswaardige aanpak van schuldinning bevordert. En zo de groei en het welzijn van alle betrokkenen centraal stelt.

Deel dit artikel: