Oude wijn in nieuwe vaten?

Oude wijn in nieuwe vaten?

Door Mark Doorn

Vandaag nam ik deel aan de masterclass Medemenselijk Ondernemen, georganiseerd door Firma Twist en nlgroeit. In eerste instantie vroeg ik me af of dit een teruggrijpen was naar vervlogen tijden waarin werknemers gedragen werden door hun bedrijf. De tijd waarin personeelsverenigingen zeer actief waren en grote bedrijven als Shell, Philips, Hoogovens en Unilever hun personeel voor veertig jaar aan zich wisten te binden.

Sportactiviteiten, muziekbeoefening, bedrijfswoningen, kerstpakketten, gezinsondersteuning en riante pensioenvoorzieningen waren heel normaal en zorgden ervoor dat je je als werknemer onderdeel voelde uitmaken van één grote familie. Van veelvuldig ‘jobhoppen’ was in die tijd nog weinig sprake, sterker nog: je was in die tijd apetrots dat je na 25 jaar trouwe diensten een zilveren speldje kreeg.

Het gedachtegoed ‘Medemenselijk Ondernemen’ (MMO) van hoogleraar Ethiek, Organisatie en Samenleving Harry Hummels behelst echter véél meer dan dat. Natuurlijk, goed zijn voor je mensen is de basis, maar nadenken over een goede relatie met al je stakeholders, zoals je opdrachtgevers, je klanten en je leveranciers en je ervan vergewissen dat ook zij zich bedienen van een verantwoorde, duurzame én menselijke wijze van ondernemen en produceren is ‘next level’.

“Medemenselijk Ondernemen is een never ending proces van fundamenteel
anders denken binnen en buiten je organisatie.”

Wat je bij familiebedrijven nog veel tegenkomt, is helaas bij veel hedendaagse bedrijven geen onderdeel van de dagelijkse praktijk. Veel draait om de cijfers en de menselijke maat is ondergeschikt geraakt aan het optimaliseren van de winst. We hebben in het afgelopen decennium natuurlijk de opkomst van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gezien en kwam er een keurmerk voor Social Enterprises. Laten we er geen onduidelijkheid over laten bestaan, dat is ook pure winst. Toch zijn de goede bedoelingen nog vaak een onderdeel van het afkopen van een morele schuld.

Bij Medemenselijk Ondernemen kijk je als ondernemer naar de hele keten en is het “What’s in it for me?” denken getransformeerd naar “What am I doing for others?”. Om een cultuur van medemenselijkheid te creëren zul je duidelijkheid moet scheppen over de identiteit van je onderneming. Welke waarden blijven fier overeind staan, ook in tijden van diepe crisis? Ondernemingen met zo’n sterke identiteit vragen zich af met wie ze zaken willen doen. Dat geldt in eerste instantie voor de medewerkers die ze aannemen. Is er sprake van een gedeelde visie en is iedereen bereid deze visie uit te dragen in alles dat zij doen?

“Welke waarden blijven fier overeind staan, ook in tijden van diepe crisis?”

Daarnaast gaan medemenselijke bedrijven uit van een aantal op mens en milieu gerichte kernwaarden. Deze kernwaarden geven uitdrukking aan wat de onderneming belangrijk vindt en bevordert in het gedrag van bestuurders, managers en medewerkers, of – zoals één van mijn medecursisten zo pakkend zei: “uiteindelijk gaat het om de onderneming en niet om de ondernemer”.

Na een inspirerende ochtend en bijzondere ontmoetingen met ondernemers die het al echt anders doen, maar nog beter willen, nam ik de praktijkgids Anders Groeien van Harry Hummels en bestuurskundige Erik Hilgers onder mijn arm mee naar huis om me nog meer te verdiepen in het onderwerp. Als mij al één ding duidelijk is geworden, is het dat Medemenselijk Onderneming niet een actiepunt op de volgende to do lijst van je wekelijkse werkoverleg is dat op een goed moment afgevinkt kan worden. Medemenselijk Ondernemen is een never ending proces van fundamenteel anders denken binnen en buiten je organisatie.


Mark Doorn is de kersverse content- en communicatiemedewerker van Firma Twist en nam gisteren deel aan de masterclass medemenselijk ondernemen. 


 

» Wil jij je ook onderdompelen in het gedachtegoed van medemenselijk ondernemen?
» Meld je dan snel aan voor een van de komende masterclasses! 

Deel dit artikel: