Pilot-traject deelnemer The Colour Kitchen

Pilot-traject deelnemer The Colour Kitchen

The Colour Kitchen is een horeca- en cateringbedrijf met een maatschappelijke missie: iedereen die wil en kan werken een kans geven om mee te doen. Deze missie staat centraal in alles wat ze doen. Bij de verschillende locaties van The Colour Kitchen worden mensen opgeleid tot horeca professionals en worden ze daarna op weg geholpen naar een passende baan. Bartel Geleijnse, directeur van The Colour Kitchen: “We stellen werkgevers in staat om bij te dragen aan inclusiviteit, niet alleen vanuit een opgave maar vanuit een zelfsprekendheid en noodzaak. We gebruiken onze locaties om mensen de stappen te laten zetten om uiteindelijk in dienst te kunnen komen bij de aangesloten bedrijven of bij The Colour Kitchen zelf. Een duidelijk doorstroommodel waarbij wij een eerste baan willen bieden. We zijn een opleider en begeleider naar duurzaam vast werk en het behoud  daarvan.”

 

Pilot-traject deelnemer The Colour Kitchen

Bewustwording

Deelnemen aan het pilot-traject Conscious Contracting heeft voor bewustwording gezorgd. Het was voor The Colour Kitchen een eye-opener om te zien dat ze als organisatie vanuit de missie al veel tijd, energie en expertise stoppen in het deelnemersperspectief. De eigen organisatie komt daarbij op de tweede plaats. Geleijnse: “Dat is een valkuil voor veel sociale ondernemingen. Je hebt de neiging om jezelf ondergeschikt te maken aan de mensen waar je het allemaal voor doet.” In de opstart en opschaling na corona wisten ze veel mensen te boeien en binden voor wat ze doen, waarom en met wie. “Mensen komen vanuit een stuk behoefte aan zingeving in combinatie met werk bij ons, daar ontstaat iets wederzijds. Het ondertekenen van een ‘kil contract’ dat niets uitademt van alles wat we daarvoor gedeeld en uitgestraald hebben, paste niet.” Het pilot-traject kwam daarom als geroepen. 

 

Pilot-traject deelnemer The Colour Kitchen

Medemenselijkheid ook in andere producten

Uitstraling, toegankelijkheid en leesbaarheid zijn de belangrijkste uitgangspunten voor de nieuwe arbeidsovereenkomst. De oude arbeidsovereenkomst was opgesteld vanuit wantrouwen. Geleijnse: “Voor de lezer, ieder op zijn eigen manier, moet het nu duidelijk zijn dat er bij The Colour Kitchen vanuit vertrouwen wordt gewerkt.” Annemieke van Voornveld, Directeur Transitie bij The Colour Kitchen, trok samen met Bartel op binnen het pilot-traject: “Een van onze cultuurwaarden is ‘je gezien voelen’. Ook dat spreken we nu uit in onze arbeidsovereenkomst.” Al snel kwam de overtuiging dat niet alleen de arbeidsovereenkomst in een nieuwe jas gestoken moest worden. Inmiddels zijn ze ook al vergevorderd met een personeelshandboek in een nieuwe stijl en is er een onboardingprogramma in lijn met de nieuwe arbeidsovereenkomst en het handboek. Daarnaast zijn er einde proeftijd gesprekken en exit interviews geïntroduceerd, evenals voortgangsgesprekken waarbij ze op basis van reflectieverslagen gaan werken. Van Voornveld: “In het begin was ik best huiverig. Ik heb een juridische achtergrond en hoorde dat stemmetje ‘ja maar, wat als’. Het duurde even voor ik dat echt kon loslaten, maar nu ben ik helemaal aan!”

 

Verwachting en verrassing

De enige noemenswaardige beer op de weg die ze tegenkwamen, was vlak voor de start van het pilot-traject. Geleijnse: “We voelden een drempel vanwege de moeilijke inschatting van de workload. Dat we het belangrijk vonden om ermee aan de slag te gaan stond buiten kijf, het ging meer om intern verwachtingsmanagement.” De workload is er, maar blijkt te overzien. De bereidheid van het projectteam om te ondersteunen en de mogelijkheid om een hulpvraag te stellen, heeft ze positief verrast. Er is voldoende capaciteit om mee te denken en te doen dankzij het team van experts. 

Vanuit het oogpunt van Conscious Contracting en medemenselijk ondernemen, is er inmiddels een lijn ontstaan waar ze nu alles naast leggen. Geleijnse: “Het bepaalt hoe we dingen introduceren, vormgeven en communiceren. Ik verwacht niet dat het zo specifiek wordt opgemerkt, maar dat het een positief versterkend effect heeft op een ieders individuele reden om bij  The Colour Kitchen te (komen) werken of met ons samen te willen werken.” Geleijnse ziet het niet als een etalage of verpakking, het gaat juist om de kern die erachter zit. 

 

Pilot-traject deelnemer The Colour Kitchen

 

Tip voor andere organisaties

Wanneer je ook aan de slag wilt gaan met Conscious Contracting binnen jouw organisatie, onderstreept Geleijnse het belang van openstaan voor kennis over dit onderwerp: “Ga open minded naar een informatiebijeenkomst en besluit daarna samen met HR of en hoe je er invulling aan wilt geven, afhankelijk van je ambitieniveau. De uitdaging ligt daarna bij het meekrijgen van de directie, het gaat immers om de kern van de organisatie.” Daarnaast geeft hij aan dat hiermee aan de slag gaan, past bij organisaties die proactief met dingen bezig willen zijn. “Je moet erin geloven, dat is belangrijk. Maak tijd vrij om binnen een bepaald tijdsbestek de doelen te kunnen realiseren. Beloof vooral niet te veel, ga eerst aan de slag en maak een reële planning over wanneer je welk product wilt opleveren. Niet in de laatste plaats, is het goed om na te denken over hoe te introduceren en te communiceren.”

Deel dit artikel:
Lees andere artikelen