Veel gestelde vragen

Hieronder vind je de meestgestelde vragen op het gebied van Conscious Contracting.

Wij willen heel graag hiermee aan de slag. Maar hoe /waar te beginnen? Welke stappen moeten we zetten?

Als je wilt komen tot ‘conscious contracts’ is dat niet een kwestie van enkel de juridische teksten in je arbeidsovereenkomsten herschrijven in meer begrijpelijke taal. Dit kan wel een onderdeel ervan zijn. Om te komen tot goede, bij jouw organisatie passende overeenkomsten doorloop je een aantal stappen. Je kijkt naar het hele proces van aanname tot aan vertrek van een werknemer (welke -andere- afspraken wil je hierin maken), de inhoud (wat moet en wil je vastleggen en waarom) en de vorm (taal en beeld).

De belangrijkste opgedane inzichten van het project Conscious Contracting hebben we samen met vele mooie praktijkvoorbeelden gebundeld in de Routekaart naar medemenselijke arbeidsovereenkomsten. Deze Routekaart geeft je houvast om stap voor stap zelf aan de slag te gaan met Conscious Contracting in jouw organisatie. Klik hier om de routekaart aan te vragen.

Wil je meer informatie ontvangen over het nieuwe traject? Klik hier om je gegevens achter te laten en dan ontvang je vanzelf meer informatie over het nieuwe traject, dat in het voorjaar van 2024 van start gaat.

Wat moet er wettelijk gezien minimaal in een arbeidsovereenkomst staan?

Een arbeidsovereenkomst hoeft niet schriftelijk te worden overeengekomen. Er is een arbeidsovereenkomst wanneer er sprake is van loon, arbeid en gezag. De werkgever heeft alleen wel een plicht om werknemers te informeren over bepaalde arbeidsvoorwaarden. Dit is uitgebreider geworden sinds de Wet Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden (Wet TVA). Wij adviseren daarom om de arbeidsvoorwaarden die daarin staan opgenomen, op te nemen in de arbeidsovereenkomst of in een aanvullend handboek. Hier vind je een overzicht van de arbeidsvoorwaarden waarover je als werkgever verplicht moet informeren.

Wat moet er in een overeenkomst vastgelegd worden en wat in een handboek?

De basis (bijv. naam, woonplaats, functie, het tijdstip van indiensttreding, de duur van de overeenkomst en het loon) wordt meestal opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Het handboek is een verdere uitwerking of toelichting van bepaalde arbeidsvoorwaarden, zoals regels omtrent ziekte, gedrag, vakantie etc. Het handboek wordt altijd formeel gekoppeld aan de arbeidsovereenkomst.

Is een handboek noodzakelijk?

Het is niet noodzakelijk, je kan immers alles opnemen in de arbeidsovereenkomst. Het is wel gebruikelijk, omdat een werknemer zo wordt geïnformeerd over bepaalde procedures binnen de organisatie.

Als je ‘gewone mensen’, simpele taal gebruikt is het juridisch dan nog wel sluitend?

Afspraken zijn niet alleen geldig als het in ‘juridische taal’ is afgesproken. Sterker nog, als beide partijen weten wat er staat, dan kan er ook minder discussie bestaan over de uitleg ervan.

Is een arbeidsovereenkomst op één pagina of een visuele arbeidsovereenkomst rechtsgeldig?

Afspraken komen tot stand door aanbod en aanvaarding. Dus als beide partijen ermee akkoord gaan is dat voldoende. Afspraken die op één pagina staan of waarvan duidelijk is door visualisaties wat ermee wordt bedoeld, zijn net zo geldig als een uitgebreid juridisch document.

Hoe zorg ik ervoor dat in de arbeidsovereenkomst zowel met de belangen van de werknemer rekening wordt gehouden, als met de belangen van ons als werkgever?

Door goed na te denken over de gevolgen voor beide partijen. Leef je in in elkaar! Wat is voor de ene partij belangrijk of juist voor de andere partij? Komen partijen elkaar ergens tegemoet? Of zijn het eenzijdige afspraken die met name voordelig zijn voor de werkgever?

Passen afspraken over Intellectueel Eigendom of een non-concurrentiebeding in een ‘conscious contract’?

Zeker wel. Uiteindelijk gaat het om alle belangen, dus ook die van de werkgever. Het helpt om het belang van de werkgever goed uit te leggen, zodat een werknemer ook weet waarom hij of zij iets moet tekenen. Ook moeten de gevolgen duidelijk zijn voor de werknemer. Gebruik daarom duidelijke taal, zodat een werknemer weet wat is toegestaan.

Kun je ook waarden of doelen vastleggen in een arbeidsovereenkomst?

Dat kan zeker. Bekijk bijvoorbeeld dit mooie voorbeeld van FX Agency.

Hoe kunnen we het hele proces rond de arbeidsvoorwaarden menselijker maken?

Door met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. In dit project ontwikkelen we een routekaart met vragen hiervoor.

Wat levert Conscious Contracting op?

Organisaties die Conscious Contracting toepassen zien diverse voordelen: alle partijen, zowel werkgever en werknemer, weten wat van hen verwacht wordt. Dat voorkomt misverstanden en/of conflicten. De overeenkomsten zijn aansprekend en dragen bij aan een duurzame en gelijkwaardige relatie met medewerkers. En ze sluiten aan bij de waarden en identiteit van de organisatie en dragen bij aan een betere arbeidsmarktpositie. Hier vind je inspirerende voorbeelden van organisaties die aan de slag zijn gegaan met Conscious Contracting en vertellen wat het voor hen oplevert.

Heb je naar aanleiding van dit overzicht nog een aanvullende vraag?

Neem dan contact met ons op via support@conscious-contracting.nl.

Wij willen heel graag hiermee aan de slag. Maar hoe /waar te beginnen? Welke stappen moeten we zetten?

Als je wilt komen tot ‘conscious contracts’ is dat niet een kwestie van enkel de juridische teksten in je arbeidsovereenkomsten herschrijven in meer begrijpelijke taal. Dit kan wel een onderdeel ervan zijn. Om te komen tot goede, bij jouw organisatie passende overeenkomsten doorloop je een aantal stappen. Je kijkt naar het hele proces van aanname tot aan vertrek van een werknemer (welke -andere- afspraken wil je hierin maken), de inhoud (wat moet en wil je vastleggen en waarom) en de vorm (taal en beeld). De komende tijd ontwikkelen we vanuit ons project een stappenplan waarin dit verder toegelicht wordt. Ook kun je nog mee doen aan ons Do-IT-Yourself traject dat net van start is gegaan, waarin je samen met andere organisaties en ondersteund door ons projectteam hiermee aan de slag gaat.

Wat moet er wettelijk gezien minimaal in een arbeidsovereenkomst staan?

Een arbeidsovereenkomst hoeft niet schriftelijk te worden overeengekomen. Er is een arbeidsovereenkomst wanneer er sprake is van loon, arbeid en gezag. De werkgever heeft alleen wel een plicht om werknemers te informeren over bepaalde arbeidsvoorwaarden. Dit is uitgebreider geworden sinds de Wet Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden (Wet TVA). Wij adviseren daarom om de arbeidsvoorwaarden die daarin staan opgenomen, op te nemen in de arbeidsovereenkomst of in een aanvullend handboek. Hier vind je een overzicht van de arbeidsvoorwaarden waarover je als werkgever verplicht moet informeren.

Wat moet er in een overeenkomst vastgelegd worden en wat in een handboek?

Een arbeidsovereenkomst hoeft niet schriftelijk te worden overeengekomen. Er is een arbeidsovereenkomst wanneer er sprake is van loon, arbeid en gezag. De werkgever heeft alleen wel een plicht om werknemers te informeren over bepaalde arbeidsvoorwaarden. Dit is uitgebreider geworden sinds de Wet Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden (Wet TVA). Wij adviseren daarom om de arbeidsvoorwaarden die daarin staan opgenomen, op te nemen in de arbeidsovereenkomst of in een aanvullend handboek. Hier vind je een overzicht van de arbeidsvoorwaarden waarover je als werkgever verplicht moet informeren.